ЛІЧБЫ Ў ПАЎСТАННІ 1863-1864


Любы гісторык па заканчэнні ўніверсітэта, дзе выкладаецца курс “Актуальныя праблемы тэорыі і методыкі крыніцазнаўства” ведае, што ён, у адрозненні ад спецыялістаў многіх іншых навук, пазбаўлены магчымасці бачыць аб’ект свайго даследавання, не можа яго паўтарыць і ўступіць у непасрэдны кантакт з ім. Тым не меньш нам вядомыя асноўныя з’явы і падзеі мінулага. Гэтую інфармацыю гісторыя атрымоўвае з крыніц.
Ежы Хоппэн. Касінеры
Аднак крыніца - гэта толькі вобраз мінулага (нажаль, пра гэта часам забываюць), носьбіт інфармацыі аб ім. Памятаючы словы Васіля Восіпавіча Ключэўскага (“Сапраўдны гісторык не той, хто можа прачытаць старонкі старых летапісаў, а той, хто ўмее чытаць паміж радкоў”) і арыентуючыся на несупыннасць развіцця навукі (кожнае новае пакаленне даследчыкаў па-свойму пераасэнсоўвае крыніцы і, адпаведна, мінулае) мы мусім выкарыстоўваць як мага глыбей інфармацыйнае багацце і насычанасць крыніц фактамі.
На дапамогу ў гэтай справе гісторыкам прыходзяць іншыя галіны ведаў. Адна з іх - статыстыка, дзякуючы якой колькасныя характарыстыкі грамадскіх з’яў атрымоўваюць адлюстраванне ў лічбавай форме.
Чалавек верыць лічбам, якія вядуць да пэўнага разумення таго, што адбываецца і ствараюць магчымасць тлумачэння за кошт свайго універсалізма. Да таго ж лічбы валодаюць якасцю “дакладнасці”. Аднак гэтая дакладнасць не настолькі поўная, як падаецца, паколькі падлікам сацыяльных з’яў (ды іх тлумачэннем) займаюцца людзі. Як дадзеная праблема адлюстравана ў тэме паўстання 1863-1864 гг.? - менавіта гэтаму прысвечаны дадзены запіс.

Прыклад першы: Бітвы.

Галоўнай крыніцай вызначэння колькасці бітваў і сутычак 1863-1864 гг. як у мінулым, так і сёння застаюцца крыніцы, створаныя ўдзельнікамі тых баёў з боку паўстанцаў. Менавіта на іх падставе падрыхтаваў сваю працу бібліатэкар музея ў Раперсвілі Станіслаў Зеліньскі, які прывёў лічбу ў 1229[1] узброеных сутыкненняў (адно з іх у красавіку 1865 г.).
Табліца колькасці баёў 1863-1864 гг.
Яна і сёння застаецца абгрунтаванай, і ўжываецца ў навуковых публікацыях: так, яе (“больш 1200 бітваў і сутычак”) паўтарыў В. Кальват[2]. Аднак трэба мець на ўвазе заўвагі, адзначаныя ў 1913 г. Юзэфам Бялыняй Халадэцкім[3]:
-  Галоўнай крыніцай інфармацыі пра сутыкненні былі дадзеныя часопісаў, напісаныя ў большасці выпадкаў нападставе прыватнай інфармацыі і недакладных справаздач. Адныя і тыя здарэнні розныя часопісы апісвалі па-рознаму адносна іх месца і часу. Удзельнікі аднаго і таго ж самага аддзелу, адной і той жа самай дружыны, надавалі часта адным і тым жа сутычкам розныя назвы, у залежнасці ад ваколічных мясцовасцяў, якія захаваліся ў іх памяці;
-  У многіх выпадках адна і тая ж бітва адбывалася на некалькікіламетровым абшары, у форме пагоні, пастаянных сутыкненняў і перастрэльвання адступаючых дружын. Такое сутыкненне магло атрымаць некалькі назваў і, такім чынам, замацавацца ў крыніцах не як адна, а як некалькі бітваў;
-  У некаторых крыніцах вялікая колькасць назваў мясцовасцяў настолькі скажоная, што нават геаграфічны слоўнік не можа дапамагчы ў іх вызначэнні;
-  Занатаванымі пад дакладна акрэсленай назвай былі толькі найбольшыя па колькасці ўдзельнікаў і стратаў  сутыкненні, акцыі самых вядомых кіраўнікоў атрадаў, а таксама самыя значныя для самога паўстання;
-  Праблема з храналогіяй. Толькі значныя, важнейшыя сутыкненні могуць быць дакладна прывязаныя да даты і часу дня. Для павелічэння хаўсу ў гэтым пытанні пэўную ролю згуляла розніца паміж лацінскім і грэцкім календарамі, абодва з якіх ужываліся пры запісванні здарэнняў.
Да таго ж, напрыклад, адну з самых вядомых у літаратуры бітваў (дзякуючы Элізе Ажэшцы) пад Мінявічамі і Багатырэвічамі, на месцы якой стаіць крыж-помнік 40 паўстанцам той жа С. Зеліньскі не згадвае як і шэраг іншых аўтараў, якія даследвалі паўстанне па “свежых слядах”.

Прыклад другі: Страты.

1)                    Вайсковыя. Дакладнае вызначэнне колькасці забітых і параненых у баявых сутычках фактычна немагчыма, паколькі кожны з варожых бакоў завышаў страты праціўніка і заніжаў свае.
Варта мець на ўвазе і тое, што польскія крыніцы ў асноўным прыводзяць страты з ліку шляхецкага саслоўя, паколькі інфармаванасць аўтараў, саміх выхадцаў з ліку шляхты, у гэтым плане вышэйшая. З мяшчанамі і, асабліва, сялянамі сітуацыя значна горшая, многія прозвішчы і імёны якіх зніклі разам з палеглымі ў баях.
Сёння самай значнай на тэрыторыі Беларусі лічыцца Мілавідская бітва, якая адбылася 3 чэрвеня (22 мая па ст.ст.) 1863 г. пры ўдзеле каля 800 паўстанцаў і прыкладна такой жа колькасці расейскіх войскаў. У ёй паўстанцы згубілі (палоннымі, параненымі і забітымі) 18 чалавек, а расейцы – 50. Гэтыя дадзеныя атрыманыя за кошт параўнання крыніц, створаных варожымі бакамі, у якіх, лічыцца, свае страты яны пазначалі больш-меньш дакладна.
Каб паказаць, якім чынам гэта робіцца, звернемся да саміх крыніц. Згодна І.Арамовічу, “У бітве, названай Мілавідскай,... нашыя страцілі 18, а маскалі 240 забітых - пераважна ўласнай карцеччу”[4]. Лічбу страчаных паўстанцаў паўтарае і С. Зеліньскі. У той жа час колькасць забітых расейцаў “больш 200 (?)”[5] ён падае з пытальнікам як пазнаку сумневу ў яе дакладнасці. Што датычыць расейскіх дадзеных, то адразу пасля Мілавідскай бітвы ў рапарце кіраўніка горада Слоніма палкоўніка Клавера былі пазначаныя 10 забітых, параненых 38 шэраговых салдат і 1 обер-афіцэр №5 батарэі прапаршчык Бранеўскі. Таксама адзначана, што былі захопленыя 2 паўстанцы, адзін з якіх паранены[6]. Некалькі іншая лічба расейскіх стратаў прыведзеная ў рапарце камандзіра батарэі № 6 ад 26 мая (па ст.ст.) 1863 г.: забіта 9 чалавек і паранена 40[7], у дадатак яшчэ адзін салдат, які лічыўся бяз вестак страчаным, быў знойдзены параненым у паўстанцкім лагеры). Пра страты паўстанцаў тут гаворыцца наступнае: 2 патрапілі ў палон падчас бітвы, 9 забітых знойдзены побач з шашою каля паўстанцкага лагера, дзе і пахаваныя, яшчэ 5 цяжка параненых былі знойдзеныя ў самім лагеры. Вялікім пытаннем з’яўляецца наступны сказ: “…Остальные убитые инсургенты оставлены на месте и засыпаны или затоплены в ямах самими мятежниками, поэтому и число их определить нельзя»[8]. У той жа момант для абгрунтавання адступлення расейскіх войскаў падчас бітвы значна завышаная колькасць паўстанцаў, якія прымалі ўдзел у бітве: “от 2-3000”[9].
 2)     Пакараныя.
Ліст з гісторыі паўстання А. Гіллера
Пасля паразы паўстання назіралася тэндэнцыя павелічэння колькасці яго ўдзельнікаў, забітых па загаду расейскіх уладаў. Агатон Гіллер сваю чатырохтомную гісторыю, першы том якой пабачыў свет у Парыжы ў 1867 г., прысвяціў памяці і ўшанаванню 1500 растраляных і павешаных Масквою патрыётаў. Аднак гэтая лічба значна завышаная. Яна тым больш выглядае дзіўна, паколькі Гілер павінен быў ведаць надрукаваную яшчэ ў 1865 г. у Львове кніжку Іпаліта Ступніцкага “Спіс забітых і памерлых у 1863/4 г.”[10], дзе пералічаны вядомыя на той час загінулыя паўстанцы, колькасць якіх – 1095. Прычым, асноўная іх колькасць загінула ў выніку атрыманых раненняў і сутычках з расейскімі войскамі, а не пакарання. На сённяшні дзень лічыцца, што на тэрыторыі Беларусі былі пакараныя 128 чалавек, аднак гэта лічба выглядае значна меньшай, калі браць пад увагу: 1) кнігу Вацлава Студніцкага[11], у якой усяго ўзгадваюцца (разам са спасылкамі на архіўныя матэрыялы) пакараныя 189 чалавек з Літвы і Беларусі і 2) тэрыторыю сучаснай Беларусі (без перададзеных Сталіным Беласточчыны палякам і Віленшчыны літоўцам). Гэтай тэме будзе прысвечаны адзін з наступных запісаў.
Прыклад трэці: Колькасць удзельнікаў.
Згодна рэдактару польскага гістарычнага часопіса “Mówią wieki”, Войцеху Кальвату, праз паўстанцкія шэрагі прайшло каля 200 тысяч жаўнераў, “хоць у полі ніколі не было іх больш, чым 30 тысяч”[12]. У гэтую колькасць не ўключаныя ўдзельнікі канспіратыўных паўстанцкіх арганізацый і спачуваючыя, вялікая колькасць якіх таксама за падрымку паўстанцаў і спагаду былі сасланыя (пра сумневы наконт дакладнасці лічбы сасланых з тэрыторыі Беларусі я пісаў раней). Аднак ёсць шэраг момантаў, якія неабходна ўлічваць:
-  У 1861-1864 гг. на тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай асабліва была папулярная мода на дэманстратыўную апазіцыйнасць расейскім уладам. Але як удзельнікі канспіратыўнага, так і паўстанцкага руху адзначалі, што больш гаварылася пра супрацьстаянне, чым ажыццяўляліся рэальныя дзеянні.
-  Расейскія ўлады пад кіраўніцтвам Берга і Мураўёва разгарнулі палітыку рэпрэсій, ахвярамі якой станавіліся не толькі “вінаватыя”, але і людзі, не маючыя дачынення да паўстання. Прычым многія з іх не толькі былі сасланыя, але некалькі такіх чалавек (згодна С. Студніцкаму) пакаралі смерцю. Паказальнікам гэтага з’яўляюцца словы Мураўёва: “Вельмі часта саджаю іх без найменшай віны, нават падазрэння няма, ану ў такім выпадку я заўжды вырашаю: няхай пасядзіць трохі даўжэй пад замком, быць можа, што-кольвек [на яго] знойдзецца. І што ж Вы думаеце! Быў так шчаслівы, што заўсёды нешта на рахунак майго самотніка (майго, значыцца, арыштанта) знаходзілася. Ну, тады падавай мне яго сюды!”[13].
-  Нягледзячы на дадзеныя аб колькасці паўстанцаў, якія падаюцца ў гістарычнай літаратуры, існуе патрэба ў складанні дакладных спісаў удзельнікаў партызанскіх атрадаў. Пакуль такая праца не будзе завершана, пра лічбу партызанаў-паўстанцаў можна гаварыць толькі прыблізна.

Прыклад чацвёрты. Сацыяльны склад удзельнікаў.

Аўтары першых працаў пасляпаўстанцкай хвалі малявалі 1863 год як справу выключна шляхты і ксяндзоў. Роля мяшчанства і сялянства ў ім прыніжалася і падкрэсліваўся іх удзел у змаганні супраць паўстання на баку расейскіх уладаў. Прозвішчы ж прыхільнікаў шырокай працы ў сялянскім асяродку, як, напрыклад, К. Каліноўскі, траплялі на старонкі гістарычных кніг і ўспамінаў як паказальнік празмернага радыкалізму “чырвонай” паўстанцкай плыні і іх імкнення да “сацыяльнага перавароту” (адпаведна як палітычныя праціўнікі “белых”; “белыя” непараўнальна больш напісалі пра паўстанне, і, адпаведна, на іх дадзеныя мы вымушаныя абапірацца). У беларускай гістарычнай навуцы ХХ ст. назіралася гайданне як ад абвяшчэння паўстання “сялянскім”, так і адваротная тэндэнцыя – заніжэння іх удзелу ў паўстанні, або, у стылі ХІХ ст., падкрэсліванне іх дапамогі царскім уладам. Што ж мы маем на сёння?
Польскі гісторык Веслаў Кабан адзначае, што ў другой фазе паўстання – з лета 1863 года да моманту яго задушэння ў сакавіку 1864 года – вяскоўцы складалі каля 55 % усіх удзельнікаў атрадаў[14]. Да такіх падлікаў ён прыйшоў нападставе аналізу лістоў сялян, сасланых у Сібір.
У нашай гістарычнай навуцы прынятыя за аснову статыстычныя дадзеныя, атрыманыя Сусаннай Самбук. Згодна яе падлікам, у паўстанцкіх атрадах на Беларусі 75% удзельнікаў паходзілі з ліку шляхты, сялян налічвалася толькі 18%. Прычым, з усіх сялянаў, што ўдзельнічалі ў паўстанні на тэрыторыі сучаснай Беларусі, больш за 33 % прыходзіліся на Гарадзеншчыну, 27 % на беларускія паветы Віленскай губерні, 20 % на Мінскую, 13 % на Магілёўскую, 7 % на Віцебскую[15].
Аднак, на маю думку, сярод паўстанцаў тых жа сялян было больш, чым падае С. Самбук, якая карысталася расейскай дакументацыяй. І вось чаму:
-  Расейскія ваенна-следчыя камісіі кіраваліся правіламі з царскага цыркуляру ад 23 мая 1863 года, згодна якім вышэйшыя пакаранні прызначаліся для прывілеяваных слаёў: памешчыкаў, купцоў, чыноўнікаў, ксяндзоў, лекараў і настаўнікаў. Сяляне, аднадворная шляхта і непаўнагадовыя вучні, пры ўмове таго, што на судзе гаварылі пра прымус іх да ўдзелу ў паўстанні і паказвалі пакаянне ў сваіх учынках, вызваляліся ад прысуду або, у горшым выпадку, падпадалі пад паліцэйскі нагляд. Прысуд атрымоўвалі толькі тыя сяляне, якія змагаліся да канца са зброяю ў руках або самі падбухторвалі іншых да ўдзелу ў паўстанні.
-  У атрадах, якія дзейнічалі на тэрыторыі Беларусі і ўзначальваліся буйнымі памешчыкамі, удзел сялянаў штучна абмяжоўваўся і выклікаў непакой. Да таго ж, паколькі адной з важнейшых праблемаў паўстанцаў было ўзбраенне, то ў свае шэрагі на другім этапе паўстання яны ўключалі ў асноўным тых, хто меў зброю. Ад бяззбройных ці ўзброеных косамі сялянаў прыходзілася адмаўляцца.
-  Статыстычныя дадзеныя сацыяльнага складу ўдзельнікаў вельмі спрошчана адлюстраваць рэчаіснасць і не могуць паказаць сітуацыю ў кожным з дзеючых атрадаў. Так, напрыклад, у патрапіўшым у палон атрадзе Адама Пуслоўскага, сялян было 12[16] з 29 (або амаль 41,4 %). І гэта дадзеныя да пачатку “фальсіфікавання” ўдзелу сялян у паўстанні з боку афіцыйных уладаў з канца мая 1863 г.
Такім чынам, мы бачым, што лічбы не з’яўляюцца догмаю, а статыстыка паўстання патрабуе верыфікацыі. Гэтымі прыкладамі я паказаў, што існуе магчымасць і неабходнасць далейшага росту навуковых ведаў у вывучэнні паўстання 1863-1864 гг. Аб шэрагу з маючых месца праблемах я працягну сваю гаворку ў наступных запісах.[1] Stanisław Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864. – Rapperswil, 1913.
[2] Kalwat Wojciech, Leśne powstanie // Mówią wieki. 2013. - № 1/13 (636). - S. 41.
[3] Józef Białynia Chołodecki, Pamiętnik powstania styczniowego w pięćdziesiątą rocznicę wypadków. – Lwów, 1913. – s. 56.
[4] Арамовіч Ігнат, Мары. Успаміны аб партызанскім руху ў Гродзенскім ваяводзтве ў 1863 і 1864 гг. // Arche. – 2010. - № 11 (99). – с. 32.
[5] Zieliński S., s. 328.
[6] Рапорт начальника гор. Слонима за № 955 начальнику штаба войск Виленского Военного Округа о поражении мятежников в Миловидских лесах // Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863-1864 гг. в пределах Северо-Западного края.Часть 2. Переписка о военных действиях с 10-го января 1863 года по 7-е января 1864 года. – Вильна, 1915. – с. 186.
[7] Копия с рапорта командира № 6 батареи от 26 мая 1863 г. за № 619 командиру 3 Артиллерийской бригады, о стычках у дер. Миловиды // Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863-1864 гг. в пределах Северо-Западного края.Часть 2. Переписка о военных действиях с 10-го января 1863 года по 7-е января 1864 года. – Вильна, 1915. – с. 191.
[8] Там жа, с. 192.
[9] Там жа.
[10] Stupnicki Hipolit, Spis poległych i zmarłych w 1863/4 r. – Lwów, 1865.
[11] Studnicki W., Rok 1863. Wyroki śmierci. – Wilna, 1922.
[12] Kalwat W., s. 41.
[14] Caban Wiesław, Chłopi w powstaniu styczniowym // Mówią wieki. 2013. - № 1/13 (636). - S. 31.
[15] Гісторыя Беларускай ССР. – Мн., 1972. – С. 59.

Комментарии