ПРАВАСЛАЎНЫЯ ПАЎСТАНЦЫ З ГРОДЗЕНСКАГА ЎЕЗДА Ў АТРАДЗЕ ЛЯНКЕВІЧА


З часу Мураўёва-Вешальніка ў Расейскай імперыі закладалася ідэя, што праваслаўнае насельніцтва Беларусі не ўспрыняло мэты паўстання 1863 года, ставілася да яго рэзка негатыўна. Такая думка прасочваецца і ў аўтараў першых прац пасляпаўстанцкай хвалі, якія малявалі паўстанне як справу выключна шляхты ды ксяндзоў, а адказнасць за паразу намагаліся перакласці на пасіўнасць, варожасць тутэйшага, асабліва праваслаўнага, сялянства. У выніку, нават сёння існуе стэрэатып, у аснову якога была пакладзена мэта надаць паўстанню выгляд міжканфесійнага канфлікта, падмяняючы такім чынам канфлікт сацыяльны: Divide et impera (“Падзяляй і ўладар”).
Асабліва моцна дадзены стэрэатып культывуецца прадстаўнікамі так званага заходнерусізму, якія сцвярджаюць, што “в среде православного населения белорусских губерний, как показывает анализ источников, цели восстания 1863 года восприняты не были, и отношение основной части верующих к этому событию было явно негативным”[1]. Пры гэтым у якасці “источников” выступаюць не архіўныя матэрыялы, а працы гістарыяграфічнага характару асобаў, зацікаўленых ва ўспрыманні паўстання 1863 года як міжканфесійнага канфлікта і ідэалізацыі мінулага Расейскай імперыі. Аднак, аналізуючы тыя падзеі, ужо расейскі палкоўнік Аляксандр Гейнс, які змагаўся супраць паўстанцаў у бітвах пад Коцкам, пры Калішы і Семяцічах, у асабістым лісце да свайго сябры Канстанціна Каўфмана, аднаго з наступнікаў Міхаіла Мураўёва на чале Паўночна-Заходняга края Імперыі, запісаў: афіцыйныя данясенні замоўчваюць факты “зацятай абыякавасці да нас сялян ва ўвесь час барацьбы”. “Гэта абыякавасць ішла так далёка, што, не ў дакор афіцыйным данясенням, многія рускія сяляне прымалі ўдзел у паўстанні”. А ў маі 1863-га, напярэдадні Мілавідскай бітвы ў Слонімскім уездзе, “сяляне цэлымі станамі прымалі праваслаўную прысягу на вернасць мецяжу…”[2]. Такая сітуацыя назіралася па ўсёй Гродзенскай губерні, дзе значная частка сялян, у тым ліку праваслаўных, далучылася да паўстанцаў[3], паколькі вясковае насельніцтва было незадаволена дзеяннямі ўрада па ажыццяўленню Аграрнай рэформы, распачатай з адмены прыгоннага права 19 лютага (3 сакавіка) 1861 года. Праваслаўныя сяляне з самага пачатку паўстання былі шырока прадстаўлены ў атрадах Беластоцкага, Бельскага і Сакольскага ўездаў[4], удзельнічалі ў захопе горада Сураж (23.01) і бітве пад Семяцічамі (6-7.02).
Удзел праваслаўнага насельніцтва Беларусі ў барацьбе супраць расейскага самадзяржаўя можа зрабіцца адной з важнейшых даследчых праблемаў паўстання 1863-1864 гг. Ва ўмовах кепскіх адносінаў афіцыйнай улады да царквы ў часы СССР і існавалай класавай дзяржаўнай ідэалогіі рэлігійны аспект амаль не цікавіў навукоўцаў, што адлюстравалася ў працы над архіўнымі дакументамі, у якіх гісторыкаў цікавіла перш за ўсё сацыяльнае паходжанне паўстанцаў і іх непасрэдны ўдзел у падзеях паўстання. У той жа час новыя дадзеныя ў гэтым накірунку могуць зрабіцца важным крокам на шляху разумення Паўстання і адным са сродкаў барацьбы з фальсіфікацыямі Айчыннай гісторыі ў гэтым накірунку.
Згодна архіўным матэрыялам, праваслаўныя прымалі ўдзел ужо ў маніфестацыйным руху ў 1861 годзе. Так, жандармамі ў Гродна пры спяванні патрыятычных гімнаў у Бернардынскім касцёле 12 чэрвеня 1861 года былі заўважаныя праваслаўныя Кулакоў[5] з казённай палаты і Вышчэловіч[6] з грамадзянскай палаты, а 31 ліпеня ў Фарным касцёле Палькоўскі[7] з губернскай канцылярыі і Фядзюшка[8].
У час паўстання ў Гродзенскім уездзе шырокую падтрымку з боку праваслаўнага сельскага насельніцтва меў атрад Лянкевіча. Паспяховы напад атрада падпалкоўніка Аляксандра Лянкевіча (Ляндэр)[9] на кватэру лясніцтва ў Азёрах стаў для жыхароў мястэчка і ваколічных вёсак сігналам да пачатку барацьбы. 36 дабраахвотнікаў пры пяці стрэльбах атрымалі падмацаванне з амаль сотні новых паўстанцаў, сярод якіх было шмат праваслаўных. Адзін з іх – 17-гадовы панскі батрак Кучынскі Міхаіл Аляксееў з в. Талочкі ў сваіх паказаннях пасля амаль пяці месяцаў змагання адзначыў: “Мэтаю майго паступлення ў атрад было толькі тое, што абяцалі даваць грошы, і вольнасць”[10].
Паколькі Лянкевіч лічыў, што кожны чалавек мае права змагацца за свабоду, стрэльбы атрымалі нават зусім маладыя хлопцы, як 16-гадовы Адам Кашэтук з в. Гліняны і Міхаіл Аўсейнікаў з в. Галавачы. Аднак ужо 4 мая на Святых Балотах у бітве супраць 2 рот царскай пяхоты і 30 казакаў на чале з падпаручнікам Мантойфелем паўстанцы былі разбітыя. Пасля паражэння ў атрадзе Лянкевіча засталося ўсяго 25 чалавек, да якіх 5 (17) мая далучыліся дабраахвотнікі з Ваўкавыска. Да часу бітвы пад Мілавідамі 22 мая (3 чэрвеня) у шэрагах атрада Лянкевіча зноў было шмат праваслаўных сялян, у ліку якіх акрамя жыхароў Гродзенскага былі прадстаўнікі з Ваўкавыскага і Пружанскага ўездаў.
Аб вайсковых здольнасцях паўстанцаў праваслаўны селянін Антон Бартанчук з в. Гушчыцы, які да паўстання пасвіў коней памешчыка Багаткі ў маёнтку Кашубінцы, сведчыў: Лянкевіч “даў мне старое ружжо і, прабыўшы некалькі дзён, быў пастаўлены на пікет. І калі я стаў баявым ружжом песціцца, але, не ведаючы як з ружжом абыходзіцца, неспадзявана выстраліў і ружжо разарвалося. З ім вярнуўся ў атрад, і ўжо ружжо было ад мяне забранае, а прыстаўлены да абоза, для пераношвання цяжару і ўвесь час насіў на сабе валізку з аптэчкамі, медыкаментамі. А так пры атрадзе знаходзячыся брадзяжыў па розным невядомым мне лясам. І аднойчы, калі атрад быў нагнаны расейскімі войскамі і збег, быў нагнаны расейскімі двума салдатамі, з якіх адзін мяне параніў штыком у правае плячо, то я, адчуўшы боль, валізку, якую нёс, кінуў і сам ратаваўся бегствам, і праходзячы па лесе сустрэўся з атрадамі Гідва і Астрогі, якія мяне ў сувязі з атрыманай ранаю да атрада не прынялі” [11].
Хуткае паражэнне супыніла шырокі ўздым Гродзенскага ўезда. Аднак многія з тых, хто далучыўся да ліку змагароў, ужо не складаў збоі да самага канца, як праваслаўны 21-гадовы селянін Азёрскага таварыства, садоўнік памешчыка Валіцкага з маёнтка Вільянава, Сямёнаўскі Іван Міхайлаў[12]. Пасля паражэння атрада Лянкевіча, Сямёнаўскі пайшоў да Раматоўскага (Вавер) ў Аўгустоўскія лясы. Затым ён дзейнічаў у атрадах Гласкі, Калышкі і Клімкевіча. Стаў сведкам сялянскай дапамогі паўстанцам харчаваннем, падказваннямі дарогі, паведамленнямі аб набліжэнні варожых царскіх войскаў. Сямёнаўскі пабачыў павешанне за даносы двух сялян у Царстве Польскім ды аднаго немца ў мястэчку Сапоцкіна за спробу збегчы з атрада.
Акрамя Сямёнаўскага ў атрадзе Лянкевіча дзейнічала некалькі дзесяткаў праваслаўных паўстанцаў з Гродзенскага ўезда, у асноўным з ваколіц мястэчка Азёры. На жаль, сёння немагчыма вызначыць іх дакладную колькасць, як і аднавіць прозвішчы ўсіх загінулых у баях з расейскай арміяй. Памятны ж знак і крыжы на магіле паўстанцаў з атрада Аляксандра Лянкевіча на Азёрскіх могілках варты ўспрымання нашчадкамі не толькі як напамін пра загінулых паўстанцаў з ліку каталіцкага насельніцтва ваколіцы, але як і праваслаўных яе жыхароў.
У Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь у г. Гродна зберагаюцца паказанні некаторых з падсудных праваслаўных паўстанцаў атрада Лянкевіча, да якіх, зразумела, неабходна ставіцца крытычна, паколькі яны, як і сведкі абвінавачванняў, не заўсёды гаварылі праўду[13]. Але гэта важная крыніца інфармацыі пра падзеі тых часоў. У сваіх паказаннях большасць паўстанцаў, для захавання ўласнага жыцця, гаварыла пра прымусовае далучэнне да атрада. Сярод іх 27-гадовы ўдзельнік атрада Лянкевіча Міхаіл Семянчук[14] з в. Шчэчыцы (сёння – Мастоўскі раён), які ў той жа час пазначыў: “у шайку вярбоўшчыкамі людзей дастаўляема не было, але ўсялякі з’яўляўся дабраахвотна”. Прычым сам М. Семянчук быў узброены аднаствольным ружжом і пісталетам, што разам з тэрмінам знаходжання ў атрадзе гаворыць хутчэй пра дабраахвотнае далучэнне да атрада, паколькі паўстанцы наўрад ці б давалі зброю тым, каму не давяралі.
На баку паўстанцаў у атрадзе Лянкевіча змагаліся наступныя праваслаўныя сяляне з Гродзенскага ўезда:
Аўсейнікаў Міхаіл Аўгусцінаў[15] Кашубінскага таварыства з вёскі Галавачы памешчыка Чачота, дзе працаваў батраком пры конях.Два месяцы правёў у атрадзе ў Царстве Польскім, меў аднаствольнае ружжо. Пасля разбіцця з рэшткамі атрада далучыўся да Клімкевіча, пад камандаваннем якога Аўсейнікаў знаходзіўся тры тыдні.
Бахановіч Антоній[16] з Азёр памешчыка Валіцкага. З красавіка па кастрычнік быў у паўстанцкіх атрадах: спачатку Лянкевіча, затым Астрогі. Удзельнічаў у некалькіх сутычках з расейскімі войскамі.
Быль Рыгор Лявонцьеў[17] з в. Галавачы памешчыка Чачота. Уступіў у атрад разам з аднавяскоўцамі Міхаілам Каханоўскім, Іванам і Міхаілам Аўсейчыкамі ды сваім братам Яўгенам Былём. У атрадзе Лянкевіча яны спачатку дзейнічалі пад мястэчкам Азёры, а пасля аднойчы ноччу былі перапраўлены сялянамі на лодках праз Нёман у Аўгустоўскія лясы. Атрад быў разбіты ва ўрочышчы Глыбокія Броды. У атрадзе прабыў два месяцы.
Быль Яўген Лявонцьеў[18] да паступлення ў атрад працаваў батраком пры конях у памешчыка Чачота ў Галавачах. 21 мая былі ўзятыя ў атрад Лянкевіча і прыбылі ў лясы каля мястэчка Масты. Там знаходзіліся пяць дзён, пасля чаго атрад перайшоў у лясы пад мястэчкам Азёры, дзе прастаялі тыдзень. Потым ваколічнымі сялянамі былі перапраўлены праз Нёман на чоўнах у Царства Польскае, дзе блукалі цэлы тыдзень, пасля чаго ўступілі ў бой з расейскімі войскамі. Атрад быў разбіты і Лянкевіч пакінуў паўстанцаў. Праз тыдзень рэшткі атрада пад кіраўніцтвам афіцэра Андрэя Равіча і Надаўскага былі далучаны да атрада Клімкевіча, які размяшчаўся ў лясах каля мястэчка Сапоцкіна. Пасля праведзеных тут трох тыдняў яны ўвайшлі ў мястэчка Сапоцкіна, дзе заначавалі. На наступны дзень Яўген Быль збег з атрада і прыйшоў у маёнтак Келбаскі памешчыка Верына, дзе прабыў пяць тыдняў фурманам, пасля чаго пакінуў гэтую працу. Быў схоплены падчас таго, як на човене праплываў па Нёмане каля вёскі Гожа. Паведамляў, што ў атрадзе Клімкевіча былі пяць шэрагоўцаў[19] з расейскай арміі, якія пакінулі войска пры поўнай баявой амуніцыі і са штуцэрамі.
Варацін Фёдар[20] з Гродна быў у атрадзе Урублеўскага. Удзельнічаў у сутычках у пушчы Ласосіны (24 мая ст.ст.) і ў Серадоўскім лесе (паблізу в. Серадова, 27 мая ст.ст.).
Губарэвіч Карл Філіпаў[21] з вёскі Кашубінцы. Даглядаў коней у маёнтку Котры памешчыка Багаткі. Паўстанец атрадаў Шмыгера, які аб’яднаўся з атрадам Лянкевіча, на месца якога пасля таго выдалення стаў Астрога (Парадоўскі).
Ёзэфовіч Андрэй Якаўлеў[22] селянін вёскі Карашэва Скідзельскага таварыства памешчыка Чацвярцінскага. У канцы мая ўступіў у атрад каля маёнтка Мількаўшчыны. Ёзэфовіч атрымаў ружжо і разам з атрадам Лянкевіча накіраваўся лясамі ў Царства Польскае, дзе да іх далучыўся атрад Вавера і шэраг іншых. Пасля адной з сутычак з расейскімі войскамі, Ёзэфовіч меў жаданне пакінуць атрад, але быў затрыманы паўстанцкімі жандармамі і дастаўлены ў іншы атрад. У хуткім часе ён захварэў і быў пакінуты паўстанцамі ў лесе.
Каралевіч Канстанцін Міхайлаў[23] - аднадворац вёскі Абуховічы Прыгарадзіцкага сельскага таварыства. У сярэдзіне мая ноччу пасвіў коней разам з Матвеям Блізневічам, калі да іх падышоў невялікі атрад на чале з Ленкевічам, у які яны ўступілі. Разам з атрадам пайшлі пад Масты, каля якіх пераправіліся праз Нёман пры дапамозе ваколічных сялян. З атрадам патрапіў у Навагрудскі павет, у якім знаходзіліся тры тыдні. Але ў дзесяці вёрстах ад Навагрудка былі разбітыя расейскімі войскамі, пасля чаго Каралевіч вярнуўся ў родныя мясціны і ў сярэдзіне верасня з’явіўся ў Гродна да вайсковага начальніка. Паведамляў, што ва ўвесь час дзеяння атрада ніякіх рабаванняў не было, а за прадукты расплочваліся з мясцовым насельніцтвам наяўнымі грашыма.
Карловіч Стэфан[24] селянін Жыдамянскага таварыства, працаваў батраком ў маёнтку Талочкі памешчыка Канеўскага. Разам з сынам пана Уладыславам Канеўскім і пісарчуком Фартунадам Бржазоўскім паступіў у атрад Лянкевіча ў канцы красавіка 1863 года. У атрадзе атрымаў піку. Ваяваў пад кіраўніцтвам Лянкевіча, Астрогі, Сендэка, Любіча і Глеба. Паведамляў, што ў кіраўнікоў былі мапы, пры дапамозе якіх яны арыентаваліся на мясцовасці.
Карповіч Сцяпан[25] з мызы Талочкі далучыўся да атрада ў ваколіцах вёскі Азёры, у якой Лянкевіч зачытваў паўстанцкі маніфест. Чатыры месяцы быў у атрадзе за фурмана, але пасля таго як сур’ёзна захварэў, вымушаны быў пакінуць паўстанцаў.
Кашэтук Адам Восіпаў[26] з вёскі Гліняны Скідзельскай воласці, які быў пастухом авечак у памешчыка князя Чацвярцінскага. Яго ўгаварыў далучыцца да паўстанцаў селянін Карашэў Андрэй Іосіфавіч, разам з якім Кашэтук накіраваўся за мястэчка Масты, дзе ўступіў у атрад Лянкевіча. Меў ружжо. Але пасля разбіцця атрада далучыўся да Клімкевіча, які перайшоў на тэрыторыю Царства Польскага, дзе Кашэтук падаўся хворым і быў адпушчаны дахаты. Паведамляў пра павешанне ў мястэчку Сапоцкіна нейкага немца[27], які спрабаваў збегчы з атрада Клімкевіча.
Конан Казімір Іваноў[28] з вёскі Будраўцова, які працаваў шаўцом у маёнтку Алешэвічы памешчыка Незабітоўскага. Уступіў у атрад пад мястэчкам Масты, атрымаў аднаствольнае ружжо. У сваіх паказаннях паведамляў пра тое, што праваднікамі для паўстанцаў былі ў асноўным сяляне.
Марчык Іван Максімаў[29] з вёскі Хілякі працаваў фурманам у памешчыка Валкавіцкага. Калі быў пасланы ў Беласток за сынамі памешчыка, быў запынены шасцю чалавекамі і дастаўлены ў атрад Лянкевіча. Пасля паражэння гэтага атрада змагаўся ў атрадзе Астрогі. Правёў тры месяцы ў лесе.
Праваслаўныя паўстанцы з Гродзенскага ўезда ў атрадзе Лянкевіча
Прозвішча, імя, імя па бацьку
Узрост, гадоў
Месца паходжання
1
Аўсейнікаў Міхаіл Аўгусцінаў
17
Галавачы
2
Бахановіч Антоній
29
Азёры
3
Быль Грыгор Лявонцеў
26
Галавачы
4
Быль Яўген Лявонаў
18
Галавачы
5
Варацін Фёдар
17
Гродна
6
Губарэвіч Карл Філіпаў
20
Кашубінцы
7
Ёзэфовіч Андрэй Якаўляў
18
Карашэва
8
Каралевіч Канстанцін Міхайлаў
25
Абуховічы
9
Карловіч Стэфан
27
Талочкі
10
Карповіч Сцяпан
25
Талочкі
11
Кашэтук Адам Восіпаў
16
Гліняны
12
Конан Казімір Іваноў
20
Будраўцова
13
Кучынскі Міхаіл Аляксееў
17
Талочкі
14
Марчык Іван Максімаў
22
Хілякі
15
Семянчук Міхаіл Міхайлаў
27
Шчэчычы
16
Сямёнаўскі Іван Міхайлаў
21
Вільянава


[1] Линкевич В. Польское восстание 1863 года и его влияние на конфессиональную ситуацию в Белоруссии // http://zapadrus.su/zaprus/tradbl/905-polskoe-vosstanie-1863-goda-i-ego-vliyanie-na-konfessionalnuyu-situatsiyu-v-belorussii.html [Дата доступа: 16.04.14]
[2] Смирнов А.Ф. Восстание 1863 года в Литве и Белоруссии. – М., 1963. – С. 244.
[3] Згодна дадзеным, атрыманым Сусаннай Самбук, з усіх сялянаў, што ўдзельнічалі ў паўстанні на тэрыторыі сучаснай Беларусі, больш за 33 % прыходзіліся на Гарадзеншчыну. Гісторыя Беларускай ССР. – Мн., 1972. – С. 59.
[4] У атрадзе Старжынскага ваяваў 18-гадовы Казлоўскі Шымон Якубаў з вёскі Жаўткі (Беластоцкі ўезд). Касінерам у атрадзе Святлінскага (Пярун) быў 25-гадовы Талочка Савярыл Аўгусцінаў з вёскі Чэхі, у атрадзе Дзікоўскага два месяцы правёў 17-гадовы Дземянчык Маркель Ільіч з в. Лысы (абодва – Бельскі ўезд). З в. Студнякі Сакольскага ўезда адразу некалькі сялян пайшлі ў атрад Духінскага, у тым ліку 18-гадовы Сінкевіч Васіль Матвеяў, які таксама змагаўся пад кіраўніцтвам Улодака і Урублеўскага.
[5] НАРБ у Гродна, Ф.1, воп. 34, спр. 3 Списки жителей гор. Гродно, подозревавшихся в политической неблагонадежности, арк. 38.
[6] Там жа.
[7] Там жа, арк 39 адв.
[8] Там жа.
[9] Лянкевіч Аляксандр Алойзавіч (1820-?) – адстаўны падпалкоўнік расійскага войска. Разам з братам Антонам валодаў маёнткам Панюкі. Часовы правінцыяльны ўрад надаў яму званне палкоўніка. Узначальваў атрад Гродзенскага павета, створаны ім у канцы красавіка 1863 года. Паспяхова дзейнічаў супраць расейскіх войскаў у Гродзенскім, Ваўкавыскім, Слонімскім і Аўгустоўскім паветах. Кіраваў агульнымі сіламі паўстанцаў у бітве пад Мілавідамі 3 чэрвеня 1863 г. У верасні эміграваў у Францыю. У 1865 годзе завочна прыгавораны да смяротнага пакарання.
[10] НАРБ у Гродна Ф.1, воп.34, спр. 730 Дело о водворении на прежнее местожительства добровольно явившихся из повстанческих отрядов жителей Гродненского, Волковыского и Слонимского уездах, арк. 125.
[11] Там жа, арк 291 адв.
[12] Там жа, арк. 351.
[13] «Показания повстанцев – источник, хотя и субъективный, но очень богатый фактами и интересный по содержанию. Субъективный – потому что, охраняя свою жизнь и судьбу своих родных, а также боевых товарищей, повстанцы не могли говорить всю правду. Кроме того, рядовые повстанцы многого не знали и не обладали полной информацией о деятельности повстанческих отрядов и их руководителей» // Повстанческое движение в Гродненской губернии. 1863-1864 гг. – Брест, 2006. – С. 18.
[14] Ф.1, воп.34, спр. 730, арк. 17.
[15] Там жа, арк. 403.
[16] Там жа, арк 435.
[17] Там жа, арк. 188.
[18] Там жа, арк. 238.
[19] Там жа, арк. 241.
[20] Ф.1, воп. 34, спр. 472, арк. 11.
[21] Ф.1, воп.34, спр. 730, арк. 242.
[22] Там жа, арк. 289.
[23] Там жа, арк. 345.
[24] Там жа, арк. 314.
[25] Там жа, арк. 278.
[26] Там жа, арк. 43.
[27] Там жа, арк. 44.
[28] Там жа, арк. 39.
[29] Там жа, арк. 186.

Комментарии