CТАТЫСТЫКА ПАЎСТАННЯ ПАТРАБУЕ ВЕРЫФІКАЦЫІ

Частка першая. Крыніцы і лічбы.

Згодна прынятым навуковым дадзеным,  у выніку паўстання 1863-1863 гг. 128 чалавек на тэрыторыі Беларусі былі пакараныя смерцю, а 12483 выселеныя адсюль. У аснове гэтых лічбаў ляжаць крыніцы, створаныя расейскімі уладамі. Але непасрэднае даследаванне крыніцаў і падзей паўстання выклікае патрэбу вызначэння іх дакладнасці і адпаведнасці самой рэчаіснасці.
 Напрацягу наступных трох запісаў я пазнаёмлю Вас са сваімі сумневамі наконт агульна прынятых лічбаў, у аснове якіх ляжыць наступная тэза: статыстыка паўстання патрабуе верыфікацыі.
Першы з пастоў прысвечаны праблеме інфарматыўнасці крыніцаў на прыкладзе спісаў асобаў, маёмасць якіх секвестравалася на карысць Расійскай імперыі. У аснову пакладзеныя дадзеныя па Гродзенскай губерні.

24 студзеня 1864 года з Мінскага губернскага праўлення МУС у Мінскую палату дзяржаўных маёмасцяў было накіравана пісьмо. У ім ўзгадваўся спіс палітычных злачынцаў пяці паўночна-заходніх губерняў Расійскай імперыі, маёмасць якіх павінна быць канфіскавана на карысць дзяржавы. Спіс працягвалі дапаўняць і вынікі новых росшукаў расійскія ўлады друкавалі напрацягу года (іх можна пабачыць у кнізе Віктара Хурсіка “Трагедыя белай гвардыі”, 2001). Прозвішчы прыведзены па губерням, без сістэматызацыі па алфавіту.
Пасля знаёмства з гэтымі крыніцамі і сістэматызацыі змешчанай у іх інфармацыі па Гродзенскай губерні ў алфавітным парадку (складзены спіс прыведзены ніжэй) атрымался, што яны не тоесныя:
1) адрозненне ў колькасці пазначаных асобаў.
Першы, надрукаваны часткамі, змяшчае больш прозвішчаў і ў той жа час у ім не маецца яшчэ 18-ці з “Алфавитного списка” (Бойневич Антон, Жуковский Александр, Литинский Антон, Марковский Ксаверий, Новаковский Станислав, Ницкий Иван, Палоневич Эдуард, Палишевич Ян, Роицкий Франц, Реклевский, Ребиндер, Сикорский Александр, Стржешинский Юстин, Соломон Август, Самульский, Сбугемский, Трембицкий Антон, Шмидт Адольф).
2) Асобы ўзгадваюцца двойчы.
У спісе, надрукаваным часткамі, такіх 8: Вильчевский Валериан, Вощеллович Григорий, Гениуш Болеслав, Гутовский Симон, Дашкевич, Ильковский Антон, Калиновский Константин (таксама як варыянт маецца напісанне “Калиновский Викентий Константин”), Пиотровский Феликс. У “Алфавитном списке” паўторы таксама маюць месца: па Гродзенскай губерні - 1 (Ильковский Антон).
3) Асобы, памылкова прылічаныя да Гродзенскай губерні.
“Алфавитный список” змяшчае тры такія прозвішчы: Карнилович Генрих. Дворянин Шапельского уезда. На поселение в менее отдаленные места Сибири; Корбут Атнот, дворянин Вилкомирского уезда; Кулеш Дворянин Ковенского уезда. На житье в Томскую губ.).
4) наяўнасць рознага напісання адных і тых жа прозвішчаў (Стравинский і Ставинский, Тыльман Стефан і Тыльшан Стефан, і інш.) ці імёнаў (Лисовский Иероним і Лисовский Героним, Ольшевский Иосиф і Ольшевский Юзеф, і інш).
Такім чынам, можна заўважыць, што крыніцы, якія ляжаць у аснове агульнапрынятых лічбаў самі змяшчаюць недакладнасці, якія ўплываюць на адлюстраванне гістарычнай рэчаіснасці. У наступных запісах пра гэта будзе сказана больш падрабязна. Але ўжо на дадзеным прыкладзе бачна, што, нягледзячы на паўтары стагоддзі гістарычных росшукаў існуе патрэба ў складанні дакладных спісаў і біяграфій асобаў, якія прымалі ўдзел у паўстанні.
Як дадатак прыводжу атрыманы спіс з 485 асобаў па Гродзенскай губерні, складзены нападставе ўзгаданых вышэй крыніц. Зразумела, што ён далёка не поўны і будзе ў далейшым дапаўняцца.


А

 1. Адамович Виктор, дворянин Гродненской губернии. На житье в Тобольскую губ.
 2. Адамовский Ксаверий, шляхтич Белостокскаго уезда. На житье в Томскую губ.
 3. Адамчевский Андрей, мещанин м. Кнышин. В каторжную работу с лишением всех прав состояния.
 4. Андржеикович Ричард, помещик Волковыскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 5. Андржейкович Фома, бывший чиновник Гродненскаго Приказа Общественнаго Призрения. В каторжную работу в крепостях на 10 лет.
 6. Андржейкович Ярослав, помещик Кобринскаго уезда. На житье в Пензенскую губ.
 7. Андроновский Ипполит, дворянин Кобринскаго уезда. На житье в Томскую губ.
 8. Антушевич Александр, дворянин Гродненской губернии. На поселение в менее отдаленные места Сибири.
 9. Анцыпа Ильдефонс, дворянин Гродненской губернии. Казнен.
 10. Астанович Григорий, мещанин Бельскаго уезда. В Колужскую арестантскую роту на 3 года.


Б
 1. Байковский Виктор, ксендз Селецкаго костела, Пружанскаго уезда, в Пермскую губернию.
 2. Байковский Владислав, ксендз Волковысскаго костела, в Енисейскую губернию.
 3. Балбашевский Генрих, дворян. учитель Белостокской Гимназии, в Пермскую губернию.
 4. Баранцевич, неизвестного происхождения, но и шайки их формировались в Бельском уезде.
 5. Бартновский Франц, Тит. Сов., дворянин Гродненской губернии, в Томскую губернию.
 6. Басяцкий Севастьян, дворянин Слонимскаго уезда. На житье в Томскую губ.
 7. Бейда Доминик, Гродненской губернии. Казнен.
 8. Белоблоцкий Леонард, столоначальн. Сокольскаго полицейскаго управления, в Пермскую губернию.
 9. Бельв Антон, неутвержденный герольдиею дворянин Гродненской губернии. На житье в Тобольскую губ.
 10. Бер Оттон, дворянин Сокольскаго уезда. На житье в Томскую губернию.
 11. Бетт Михаил, стрелок Сокольскаго лесничества. Во Владимирскую арестантскую роту на 4 года.
 12. Бетт Фома, стрелок Сокольскаго лесничества. Во Владимирскую арестантскую роту на 4 года.
 13. Биспинг Александр, помещик Гродненскаго и Волковысскаго уездов, в Оренбургскую губернию.
 14. Блажеевский Ричард, из дворян Гродненской губернии. На житье в Томскую губернию.
 15. Богданович Гавриил, дворянин Гродненской губернии. На каторжную работу в крепостях на 8 лет.
 16. Богданович Иван, дворянин Гродненской губернии, в Пермскую  губернию.
 17. Богданович Эвелина, дворянка Гродненской губернии, в Костромскую губернию.
 18. Богурский Антон, дворянин Кобринскаго уезда. В каторжную работу на заводах на 10 лет.
 19. Богурская Мария, дворянка Гродненской губернии, в Костромскую губернию.
 20. Богушевич Евфим, корчевный объездчик Сокольскаго уезда, Губ. Секр., в Оренбургскую губернию.
 21. Бойкевич Гавриил, вольный хлебопашец Слонимскаго уезда. В Тульскую арестансткую роту на 3 года.
 22. Бойневич Антон. Дворянин Слониского уезда. На житье в Тобольскую губ.
 23. Боровский Станислав, неутвержденный дворянин  Белостокскаго уезда. В каторжную работу, с лишением всех прав состояния.
 24. Борткевич Адольф, дворянин Ковенской губернии, в Тобольскую губернию.
 25. Босяцкий Вандолам, дворянин Гродненской губернии. На житье в Томскую губернию.
 26. Бояровский Юлиан, чиновник Гродненской Гражданской Палаты, в Оренбургскую губернию.
 27. Брандт Станислав, дворянин Волковыскаго уезда, у отца его есть имение Зельзин этого же уезда. На житье с лишением особых прав.
 28. Бржезинский Антон, дворянин Гродненскаго уезда, в Оренбургскую губернию.
 29. Бржостовский Викентий, дворянин Кобринского уезда; за родителями имение Камень-Шляхетский того же уезда. В каторжную работу, с лишением всех прав состояния.
 30. Брикнер Иосиф, дворянин, был управляющим имением. На каторжную работу на заводах на 6 лет.
 31. Буйневич Антон, дворянин Слонимскаго уезда.
 32. Булатович Виктор, стрелок Сокольскаго лесничества. В Костромскую арестантскую роту на 4 года.
 33. Булгарин Евфим, дворянин Волковысскаго уезда, в Оренбургскую губернию.
 34. Бурачевский Игнатий, неутвержденный дворянин Белостокскаго уезда деревни Моркусь. На житье с лишением особых прав.
 35. Буро Антон, воспитанник Сокольскаго Егерского училища, дворянин, в Новгородскую губернию.
 36. Буховецкий Адольф, помещик Гродненской губернии, в Оренбургскую губернию.
 37. Буховецкий Платон, дворянин Кобринскаго уезда. В каторжную работу на заводах на 4 года.
 38. Буцкевич Адам, дворянин Гродненской губернии, в Пензенскую губернию.
 39. Быховец Адам, помещик Гродненской губернии, в Пензенскую губернию.
 40. Быцулевич Гилярий, ксендз м. Наревки, Пружанскаго уезда, в Томскую губернию.
 41. Бялокоз Адольф, Б. учитель музыки  Белостокскаго Института, в Тобольскую губернию.
 42. Бялокоз Михаил, дворянин Гродненскаго уезда, в Пермскую  губернию.
 43. Бялокоз Феликс, помещик Гродненской губернии, в Оренбургскую губернию.


В
 1. Вага Казимир, дворянин, отставной подпоручик, арендовал мызу Лубянки помещицы Гундиус. В каторжную работу, с лишением всех прав состояния.
 2. Валицкая Людвига, племянница помещика Пружанскаго уезда, в Воронежскую губернию.
 3. Валицкий Леопольд, помещик Гродненской губернии; кандидат Губернскаго Предводителя дворянства. На поселение в более отдаленные места Сибири.
 4. Варпаховский Войцех Казимиров, дворянин Бельскаго уезда, деревни Городнян. В каторжную работу, с лишением всех прав состояния.
 5. Варнаховский Игнатий, дворянин Бельскаго уезда.
 6. Варпеховский Иван, дворянин Бельскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 7. Варпеховский Юлиан, дворянин Бельскаго уезда. На каторжную работу на заводах на 4 года.
 8. Василевский Феликс, настоятель Новоалександровскаго костела Слонимского уезда. В каторжную работу, с лишением всех прав состояния.
 9. Велевейский Адольф, из дворян Брестского уезда, прапорщик корпуса Лесничих; за его отцом Феликсом числится имение Подбяла того же уезда. В Сибирь на поселение с лишением всех прав состояния.
 10. Верещак Александр, дворянин Брест-Литовскаго уезда. На житье в Томскую губ.
 11. Вержбицкий Петр, чиновник Гродненской  Палаты Госуд. Имущ., Титул. Советн., в Пермскую  губернию.
 12. Верцинский Владислав, дворянин Пружанскаго уезда, в Костромскую губернию.
 13. Верцинский Леонард, дворянин, был писцом в Волковысском уездном суде. В каторжную работу, с лишением всех прав состояния.
 14. Вильковольский, неизвестного происхождения, но и шайки их формировались в Бельском уезде.
 15. Вильковская Фекла, дворянка Белостокскаго уезда, в Пензенскую губернию.
 16. Вильчевский Валериан, вольнопрактикующий врач г. Слонима, в Енисейскую губернию (у іншым спісе пазначана - . в Пермскую губернию).
 17. Вильчинский Франц, мещанин Белостокскаго уезда. В Рязанскую арестантскую роту на один год.
 18. Вилямовский Сигизмунд, дворянин Белостокскаго уезда, проживал в г. Вильно, в Тамбовскую губернию.
 19. Вислоух Виктор, помещик Кобринскаго уезда, в Вологодскую губернию.
 20. Вислоцкий Вацлав, из дворян Брестского уезда, воспитанник Горы-Горецкаго института. Рядовым с лишением прав дворянства.
 21. Висоцкий Осип, мещанин  Белостокскаго уезда.
 22. Витковский Иван, ксендз Долубовскаго костела, Бельскаго уезда, Гродненской губернии, в Томскую губернию.
 23. Вихровский Константин, мещанин м. Семятич. В Сибирь на поселение с лишением всех прав состояния.
 24. Владковский Станислав, ксендз м. Цехановец, в Новгородскую губернию.
 25. Влодек Феликс-Адам-Иван (псевдоним Самух или Здеховский) помещик Пружанскаго  уезда, имения Кабаки и Брестскаго уезда имения Мотыкалы.
 26. Воинский Иосиф, шляхтич Гродненской губернии. На житье в Тобольскую губ.
 27. Войнеуш Феликс, ксендз Гродненскаго уезда, в Пермскую  губернию.
 28. Войно Иван, дворянин Бельскаго уезда. На житье в Томскую губернию.
 29. Войно Ксаверий, дворянин Гродненской губернии. В каторжную работу на заводах на 8 лет.
 30. Волевич Александр, аптекарь г. Слонима, дворянин, в Пермскую губернию.
 31. Волович, ксендз м. Пяски, Волковысскаго уезда, Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 32. Вощеллович Григорий, дворянин Волковыскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 33. Вощеллович Григорий. Дворянин Бельского уезда. На житье в Тобольскую губ.
 34. Врублевский, бывший Поручик и начальник Сокольскаго Егерскаго училища.
 35. Выгановский Стефан, дворянин Брестскаго уезда. В каторжную работу на заводах на 4 года.
 36. Выгановский Юлиан, дворянин; владеет в Брестском уезде имением Каменцы. На житье в Тобольскую губ.
 37. Выржиковский Карл, уаравлявший фермою Слонки, Сокольскаго уезда, Гродненской губернии, дворянин, в Оренбургскую губернию.
 38. Высокинский Феликс, арендатор имения Новоселки, Белостокскаго уезда, дворянин, в Оренбургскую губернию.
 39. Высоцкий Александр, окружный надзиратель питейных сборов в Слониме, в Пермскую губернию.
 40. Высоцкий Иван, однодворец Слонимскаго уезда. В Калужскую арестантскую роту на года (так у спісе, без удакладненння тэрміну).
 41. Высоцкий Эдуард, дворянин Пружанскаго уезда; в г. Пружанах его родители имеют собственный дом.
 42. Высоцкий Эдуард, помещик имения Ирляндка Брестского уезда. На житье в Томскую губ.

Г
 1. Гажич Витольд, дворянин Брестскаго уезда. В каторжную работу в рудниках на 20 лет.
 2. Гажич Георгий, помещик Брестскаго уезда, в Пермскую  губернию.
 3. Гажич Констанция, жена Гажича Георгия, в Пермскую  губернию.
 4. Гансицкий Флориан, дворянин Белостокскаго уезда. Сослан на житье с лишением особых прав.
 5. Гениуш Болеслав, помещик Пружанскаго  уезда, Гродненской губернии. На поселение в менее отдаленные места Сибири.
 6. Германович Камилия, дочь униатскаго священника, в Казанскую губернию.
 7. Германович Леокадия, дочь униатскаго священника, в Казанскую губернию.
 8. Германович Схолястика, дочь униатскаго священника, в Казанскую губернию.
 9. Гетманович, Белостокскаго уезда.
 10. Гиберт Адольф, колонист Белостокскаго уезда деревни Моркусь. Сослан на житье с лишением особых прав.
 11. Гинтовт Эдуард, из дворян; объездчик 2-го Сокольскаго лесничества Гродненской губернии.
 12. Глебович, бывший чиновник, служивший в Пружанах, Гродненской губернии.
 13. Глебович Иосиф, однодворец Гродненскаго уезда. Во Владимирскую арестантскую роту на 3 года.
 14. Глинка Владислав, шляхтич Бельскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 15. Глодковский Александр, однодворец Гродненскаго уезда, ученик Горы-Горецкаго института. В каторжную работу с лишением всех прав состояния.
 16. Годзинский Иосиф, помощник бухгалтера Бельскаго Уезднаго Казначейства, в Костромскую губернию.
 17. Годлевский Фаддей, ксендз Сиколянскаго прихода, Сокольскаго уезда, Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 18. Горкович Александр, бывший Становой Пристав Волковыскаго уезда. На житье в Тобольскую губернию.
 19. Горский Иосиф, дворянин Бельскаго уезда, в Новгородскую губернию.
 20. Горский Карл, дворянин Гродненской губернии, в Тобольскую губернию.
 21. Горский Телесфор. Дворянин Бельскаго уезда, той же губернии, в Оренбургскую губернию.
 22. Горткевич Станислав, дворянин Белостокского уезда. В рядовые с лишением дворянства.
 23. Горчак Иосиф, дворянин Гродненской губернии, в Пермскую  губернию.
 24. Гостило Войцех, стрелок Сокольскаго лесничества. Во Владимирскую арестантскую роту на 4 года.
 25. Гоувальд Люциан, помещик Гродненской губернии, в Пензенскую губернию.
 26. Грабовский Вильгельм, Отст. Кол. Рег.,  в Оренбургскую губернию.
 27. Гриневицкий Иван, дворянин Сокольскаго уезда. На житье в Томскую губ.
 28. Губинская Бригида, дворянка Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 29. Гудович Франц, дворянин Гродненской губернии. На житье в Томскую губ.
 30. Гундиус Венцеслав, ксендз настоятель Виленскаго костела Св. Яна, мать из дворян Гродненской губернии. Отправлен на водворение в Тобольскую губернию.
 31. Гутовский Владислав, дворянин Бельскаго уезда, той же губернии, в Оренбургскую губернию.
 32. Гутовский Петр, дворянин Пружанскаго уезда. на житье в Томскую губ.
 33. Гутовский Симон, дворянин, владеет в Кобринском уезде имением Лепесы, на житье в Томскую губ.

Д
 1. Данилецкий Иван, дворянин м. Деречин Слонимского уезда. В каторжную работу с лишением всех прав состояния.
 2. Дановский Бенедикт, дворянин Гродненской губернии, в Тобольскую губернию.
 3. Дасюкевич Павел, дворянин Сокольскаго уезда, в Оренбургскую губернию.
 4. Дачевский Болеслав, дворянин Сокольскаго уезда. На поселение в менее отдаленные места Сибири.
 5. Дашкевич Адам, шляхтич из околицы Великия Иоткевичи. Сослан на житье с лишением особых прав.
 6. Дашкевич Ричард, помещик Бельскаго уезда, Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 7. Дзеконский Карл, дворянин Брестскаго уезда. В каторжную работу на заводах на 8 лет.
 8. Деконский Ян, дворянин Белостокскаго уезда. На житье в Томскую губ.
 9. Де-Ларзак Иван, дворянин Пружанского уезда; в этом же уезде имеет имение Загорже. В рядовые с лишением дворянства.
 10. Де-Рамер Франц, дворянин Гродненской губернии, в Томскую губернию.
 11. Денисевич Иван, чиновник Гродненской  Палаты Госуд.  Имущ. Кол. Регистр., в Оренбургскую губернию.
 12. Денисевич Михаил, мещанин м. Заблудова Белостокскаго уезда. В Костромскую арестантскую роту на 3 года.
 13. Диакович Иосиф, викарный ксендз г. Волковыска. На житье в Томскую губ.
 14. Доброговский Андрей, однодворец Гродненской губернии. В Калужскую арестантскую роту на 4 года.
 15. Долинский Войцех, дворянин  Белостокскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 16. Домановский, доктор; был в одной из Кобринских шаек.
 17. Доманский Леон, мещанин м. Кнышина. В арестантские роты с лишением особых прав.
 18. Домбровский Василий, дворовый человек помещика Швейковского, Пружанскаго уезда. В Костромскую арестантскую роту на 3 года.
 19. Дорошкевич Игнатий, дворянин Кобринскаго уезда. На поселение в менее отдаленные места Сибири.

Е
 1. Ежевский Каетан, однодворец Бельскаго уезда. В Смоленскую арестантскую роту на 4 года.
 2. Ельская Софья, дворянка Гродненской губернии, в Нижегородскую губернию.
 3. Ельский, помещик Волковыскаго уезда, Гродненской губернии.
 4. Ельц Иван, дворянин Пружанскаго уезда. На житье в Тобольскую губернию.

Ж
 1. Жмайлович Иван, дворянин Кобринского уезда; проживал в Гродно. В Сибирь на поселение с лишением всех прав состояния.
 2. Жуковский Александр. Дворянин Сокольского уезда. На житье в Томскую губ.
 3. Жуковский Иосиф, однодворец Волковыскаго уезда. В Калужскую арестантскую роту на 1 год.
 4. Жуковский Яков, мещанин в г. Гродно. В арестантские роты с лишением особых прав

З
 1. Заблоцкий Болеслав, дворянин Гродненской губернии, в Оренбургскую губернию.
 2. Завадская Ядвига, помещица Кобринскаго уезда, Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 3. Завадский Михаил, мещанин Белостокскаго уезда м. Цасилькова. Сослан на жилье, с лишением особых прав.
 4. Завиша Иван, дворянин Слонимскаго уезда. По его показанию за имение, принадлежащее ему, ведется тяжба. В каторжную работу с лишением всех прав состояния.
 5. Завлетовский Станислав, из дворян Волковысского уезда, проживал в м. Зельве того же уезда; отставной штабс-капитан Кубанского Егерского полка. Казнен.
 6. Задарновский Адам, дворянин Кобринскаго уезда. На житье в Томскую губернию.
 7. Зайковский Адам, дворянин Гродненской губернии, в Пензенскую губернию.
 8. Залевский Франц, мещанин заштатного города Гониондза. В Тульскую арестантскую роту на 2 года.
 9. Залесский Иван, дворянин Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 10. Залесский Франц, дворянин Гродненской губернии, в Оренбургскую губернию.
 11. Зарахович Игнатий, шляхтич Сокольскаго уезда. На житье в Томскую губернию.
 12. Здзитовецкий Адам, Колл. Рег., дворянин Гродненской губернии, в Оренбургскую губернию.
 13. Здрадовский, коллежский Рег. Гродненской губернии, в Казанскую губернию.
 14. Зембович Юзеф, мещанин Сокольскаго уезда м. Янова. В арестантские роты с лишением особых прав.
 15. Зенкович Феликс, дворянин Гродненской губернии. В каторжную работу в рудниках на 12 лет.
 16. Зубровский Ипполит, дворянин; имеет в г. Гродно два деревянных дома и поземельное имение в  Гродненском уезде в Кульбиках. Сослан на жилье, с лишением особых прав.

И
 1. Ивашкевич Антон, становой пристав Бельскаго уезла, Гродненской губернии Тит. Сов., в Пензенскую губернию.
 2. Игнатович Иосиф, дворянин Гродненской губернии.; занимался фотографиею. На житье в Тобольскую губ.
 3. Избидский Франц, дворянин Пружанскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 4. Иленда Андрей, помощник лесника 1-го Сокольскаго лесничества. В Колужскую арестантскую роту на 3 года
 5. Ильковский Антон, дворянин Пружанскаго уезда. Казнен.
 6. Ионсет-де-Сандон Роберт, дворянин Волковысскаго уезда, в Казанскую губернию.К
 1. Казеровский Бронислав, Белостокскаго уезда, письмоводитель Заблудовской ратуши, в Пермскую губернию.
 2. Калиновский Викентий Константин, дворянин Гродненской губернии. Казнен.
 3. Калисевич Карп, мещанин Бельского уезда; был студентом Московского университета. В рядовые с лишением прав.
 4. Каневский Владислав, дворянин Гродненскаго уезда. В каторжную работу на заводах на 6 лет.
 5. Карный Александр, помощник Столоначальника Гродненскаго Губерн. Правления, в Пермскую губернию.
 6. Керсновский Эдуард, отставной маиор Слонимского уезда, имеет в этом же уезде имение Моловиды. Сослан на житье с лишением особых прав.
 7. Кешковский Карл, Слонимский землемер, в Олонецкую губернию.
 8. Климащевский Николай, заседасель Гродненской Гражданской Палаты; Тит. Сов., в Воронежскую губернию.
 9. Климович Казимир, мещанин м. Заблудова Белостокскаго уезда. Во Владимирскую арестантскую роту на 4 года.
 10. Кобылинский, неизвестного происхождения, но и шайки их формировались в Бельском уезде.
 11. Кобылинский Константин, дворянин Белостокскаго уезда. В каторжную работу на заводах на 4 года.
 12. Кобылинский Фома, дворянин Белостокскаго уезда, имеет в этом же уезде имение Городня. В Сибирь на поселение с лишением всех прав состояния.
 13. Ковалевский Иосафат, кандидат С. Петербургскаго университета, из крестьян Брестскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 14. Когновицка Камилия, дворянка Гродненской губернии, в Олонецкую губернию.
 15. Козеродский  Владислав, отставной Поручик, помещик Пружанскаго уезда, где имеет имения: Коляды и Рудавец. На житье, с лишением особых прав.
 16. Козловский Доминик, мещанин  Белостокскаго уезда. Во Владимирскую арестантскую роту на 3 года.
 17. Козловский Франц, дворянин Гродненской губернии, в Томскую губернию.
 18. Койшевский Бронислав, дворянин, проживал в г. Бресте. На житье в Томскую губ.
 19. Колупайло, помещик Волковыскаго уезда.
 20. Колочевский Исидор,  мещанин  г. Гродно. На арестантские роты с лишением особых прав.
 21. Коншевский Михаил, сын помещика, отец его имеет имение Оржехово. В рядовые с лишением прав дворянства.
 22. Корсак Адольф, дворянин Слонимскаго уезда, в Оренбургскую губернию.
 23. Корсак Владислав, помещик имения Лясковичи Кобринскаго уезда. На житье в Тобольскую губернию.
 24. Корф Осип, неутвержденный герольдиею дворянин Пружанскаго уезда. На житье в Томскую губ.
 25. Корф Эдуард, неутвержденный герольдиею дворянин Пружанскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 26. Косовский Леопольд, проживал в Гродно, Золотых Дел Мастер, в Пензенскую губернию.
 27. Костецкий Иосиф, дворянин Брестскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 28. Косцялкевич Казимир, бургомистр Слонимскаго Магистрата, мещанин, Пензенскую губернию.
 29. Кочкелло Константин, мещанин Белостокскаго уезда. На поселение в менее отдаленные места Сибири.
 30. Крамковский Виктор, дворянин,  Белостокскаго уезда. В рядовые с лишением прав дворянства.
 31. Красковский Юлиан, смотритель Гродненской станции железной дороги, в Пермскую губернию.
 32. Красник Игнатий, дворянин Гродненской губернии, в Тобольскую губернию.
 33. Крашевский Константин, помещик Гродненской губернии, в Оренбургскую губернию.
 34. Кржевиц Франц, дворянин,  помещик Сокольского уезда имения Галяки того же уезда. В Сибирь на поселение с лишением всех прав состояния.
 35. Крживоблоцкий Альбин, однодворец Пружанскаго уезда. При арестовании отобрано от него 12 руб. сер. и отданы на хранение капитану Мостковскому. В Калужскую арестантскую роту на 4 года.
 36. Крживоблоцкий Болеслав, дворянин Пружанскаго уезда; проживал в Ковне. В каторжную работу в рудниках на 12 лет.
 37. Круковский Войцех, колонист, проживал в г. Бресте. На поселение в более отдаленные места Сибири.
 38. Круликовский Владислав, однодворец Кобринского уезда; Был учеником в Пинской гимназии. В рядовые с лишением прав.
 39. Крушинский Максимилиан, дворянин Сокольскаго уезда. В каторжную работу на заводах на 8 лет.
 40. Крушинский Юлиан, отст. Штабс-капитан, в Нижегородскую губернию.
 41. Кульвец Иван, Ассесор Казенной Палаты, Надворный Сов., в Оренбургскую губернию.
 42. Кульчицкий, служил Начальником Гродненской станции Варшавской железной дороги.
 43. Куровский Владислав, сын Доминика Куровского, помещика Брестского уезда, в Оренбургскую губернию.
 44. Куровский Доминик, помещик Брестскаго уезда, в Пермскую губернию.

Л
 1. Лазовицкий Валерьян, однодворец Гродненского уезда, проживал в Фольварке Зобие. В арестантские роты.
 2. Лазовский Станислав, дворянин Белостокскаго уезда, Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 3. Лапинский Болеслав, дворянин, владеет с братом в Белостокском уезде несколькими десятинами земли. На житье в Томскую губ.
 4. Лапинский Казимир, дворянин Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 5. Лебедзинский Антон, отст. Кол. ассес., в Томскую губернию.
 6. Лещинский Константин, однодворец Кобринского уезда села Рыбы. В рядовые.
 7. Липинский Антон, дворянин Кобринскаго уезда; проживал в фольварке Карловичи помещика Оржешко.
 8. Липский Александр, дворянин Слонимскаго уезда; арендовал имение Сныковичи. На житье в Сибирь.
 9. Лисецкий Феликс, ксендз Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 10. Лисовский Иероним, дворянин Кобринскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 11. Литинский Антон. Дворянин Кобринского уезда, проживал на фолварке Карловичи. На житье в Тобольскую губ.
 12. Лукашевич, дворянин Слонимского уезда. Убит.
 13. Лукашевич Осип, стрелок 1-го Сокольскаго лесничества. В Кобринскую арестантскую роту на 2 года.
 14. Лукашевич Франц, стрелок  1-го Сокольскаго лесничества. В Рязанскую арестантскую роту на 3 года.
 15. Луневский Иван, сын лесничего; проживал с отцом в урочище Перекоп Гродненской губернии. На житье в Тобольскую губ.
 16. Лупинский Леонард, письмоводитель, Белостокской Квартирной Комиссии Гродненской губернии, Кол. Рег., в Олонецкую губернию.
 17. Лягевницкий Иван Адам, помещик Слонимскаго уезда, имеет имение Выдзян. В рядовые с лишением прав.
 18. Лясковский Игнатий,  помещик Волковысскаго уезда, в Тобольскую губернию.
 19. Лясота Иосиф, однодворец Кобринскаго уезда. В Тульскую арестантскую роту на 3 года.
 20. Ляховский Антон, дворянин Бельскаго уезда, в Пермскую губернию.

М
 1. Маевский Алоизий, дворянин Пружанскаго уезда; родители его владеют в этом же уезде фольварком Руковиц. На житье в Томскую губ.
 2. Маиевский Франц, мещанин местечка Хорощи Белостокскаго уезда, где и был пятисотским. В каторжную работу.
 3. Малевич, помещик Волковыскаго уезда, Гродненской губернии. Скрылся от розысков Правительства.
 4. Малиновский Викентий, шляхтич Бельскаго уезда. На житье в Томскую губ.
 5. Маньковский Павел, дворянин г. Кобрина. На житье в Тобольскую губ.
 6. Марковский Ксаверий. В д. Диких Белостокского уезда имеет дом. Казнен.
 7. Масальский Адам, князь, дворянин Гродненского уезда; проживал в Вильно. В каторжную работу.
 8. Масальский Карл, дворянин Слонимскаго уезда. Казнен.
 9. Махвиц Владислав, дворянин Волковыскаго уезда. На поселение в более отдаленные места Сибири.
 10. Мациевич Эдуард, дворянин Гродненской губернии, в Пензенскую губернию.
 11. Мациевский Леонард, отст. Поруч., дворянин Гродненской губернии, в Оренбургскую губернию.
 12. Мацкевич Аврелиан, ксендз м. Шерешева, Пружанскаго уезда, в Томскую губернию.
 13. Мацкевич Владислав, дворянин Гродненскаго уезда. На поселение в менее отдаленные места Сибири.
 14. Маркевич Иосиф, старший врач Гродненской Окружной лечебницы, в Пермскую губернию.
 15. Мацкевич Карл, б. смотритель Слонимской городской больницы, в Томскую губернию.
 16. Мизгер Войцех, однодворец Гродненской губернии. В смоленскую арестантскую роту на 2 года.
 17. Милевич Стефания, дворянка Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 18. Милевский Франц, помещик Гродненской губернии, в Оренбургскую губернию.
 19. Милковский Константин, дворянин Бельскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 20. Милькевич Юлиан, помещик Волковысскаго уезда, Гродненской губернии, в Костромскую губернию.
 21. Миневич Антон, шляхтич Белостокскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 22. Минкевич Иосиф, мещанин Гродненской губернии; студент Киевскаго Университета. На каторжную работу на заводах на 4 года.
 23. Минчевский Иосиф, ксендз, настоятель Кржеменицкаго костела Гродненской губернии Волковыскаго уезда. На житье в Томскую губ.
 24. Митарновский Казимир, кол. Секр., помещик Сокольскаго уезда, в Пензенскую губернию.
 25. Михальский Иван, дворянин Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 26. Мокржецкая Эмилия, жена его, в Пермскую губернию.
 27. Монюшко Александр, ксендз из дворян Белостокскаго уезда. На житье в Томскую губ.
 28. Монтович Рудольф, помещик Гродненскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 29. Мушинский Сигизмунд, дворянин Слонимскаго уезда, в Оренбургскую губернию.
 30. Мысловский Павел, дворянин Кобринскаго уезда. На поселение в более отдаленные места Сибири.

Н
 1. Нарбут,  отставной Капитан; помещик Кобринскаго уезда. На житье в Томскую губ.
 2. Нарбут Людвиг, дворянин Гродненской губернии, в Олонецкую губернию.
 3. Нарбут Христина, дворянка Гродненской губернии, в Олонецкую губернию.
 4. Нелюбович Антон, дворянин Слонимскаго уезда. На житье в Томскую губ.
 5. Немысский Константин, дворянин Пружанскаго уезда. На житье в Томскую губ.
 6. Немысский Павел, дворянин, лесник имения Косаржевскаго, Брестскаго уезда, в Вологодскую губернию.
 7. Ницкий Иван. Называющий себя Дворянином. В Калужскую арестантскую роту на 1 год.
 8. Новаковский Станислав. Учитель Гродненской гимназии. В Сибирь на поселение.
 9. Новицкий Владимир, дворянин Гродненской губернии, в Оренбургскую губернию.
 10. Новицкий Ричард, отставной Губерн. Секр.; дворянин Гродненской губернии. На житье в Тобольскую губ.
 11. Новосельский, служил по питейной части в г. Соколке Гродненской губернии. Скрылся от розысков Правительства.

О
 1. Обухович Оттон, дворянин Гродненскаго уезда. На поселение в более отдаленные места Сибири.
 2. Обухович Феликс, мещанин м. Заблудова Белостокскаго уезда.
 3. Окинчиц Витольд, дворянин Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 4. Окульсий Франц, дворянин Сокольскаго уезда. На житье в Томскую губ.
 5. Олендзский Северин, помещик Гродненской губернии, в Тобольскую губернию.
 6. Олендзский Юлиан, помещик Сокольскаго уезда, в Тобольскую губернию.
 7. Ольшевский Андрей, дворянин Волковыскаго уезда; состоял в услужении в Новоалександровской аптеке. В каторжную работу.
 8. Ольшевский Юзеф, мещанин Сокольскаго уезда местечка Янова. В каторжную работу.
 9. Онихимовский Эдмунд, помещик, отст. Кол. Рег., в Пермскую губернию.
 10. Орловский Антоний, дворянин Гродненской губернии, в Тобольскую губернию.
 11. Осовский Казимир, отставной Поручик, проживал в городе Кобрин. На житье в Томскую губ.
 12. Осташко Леонард, дворянин Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 13. Островский Антон, дворянин Волковыскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 14. Островский Антон, мещанин м. Заблудова Белостокскаго уезда. В Тульскую арестантскую роту на 3 года.
 15. Остроменцкий Виталий, дворянин Кобринскаго уезда. На житье в Томскую губернию.
 16. Остроменцкий Лев, дворянин Гродненской губернии, в Олонецкую губернию.
 17. Остроменцкий Францишек, дворянин Кобринского уезда; проживал в г. Пинск Минской губернии.
 18. Осуховский Николай, дворянин Пружанского уезда; был управляющим имения Щитник помещика Романа Попихвицкого. В Сибирь на поселение.
 19. Ошмянец Ипполит, дворянин Гродненской губернии. На житье в Тобольскую губ.

П
 1. Павловский Венедикт, дворянин Брестскаго уезда. В Костромскую арестантскую роту на 3 года.
 2. Павловский Ричард, дворянин Гродненскаго уезда. На житье в Сибирь.
 3. Палишевич Ян. Мещанин м. Хорощи, Белостокского уезда. В каторжную работу.
 4. Палоневич Эдуард. Дворянин Волковысского уезда; ученик Новогрудской гимназии. В рядовые с лишением дворянства.
 5. Пальковский Михаил, дворянин Пружанскаго уезда. В каторжную работу на заводах на 4 года.
 6. Парадовская Идалия, дочь Слонимскаго исправника, девица, в Тамбовскую губернию.
 7. Пахневский Иосиф, помещик Гродненской губернии, в Оренбургскую губернию.
 8. Пацинко Станислав, дворянин Гродненского уезда, в Тобольскую губернию.
 9. Пацинко Эдуард, сын его, в Тобольскую губернию.
 10. Пашковская Клара, дворянка Гродненской губернии, в Воронежскую губернию.
 11. Пашковская Стефания, дворянка Гродненской губернии, в Воронежскую губернию
 12. Пашковская Юзефа, дворянка Гродненской губернии, в Воронежскую губернию.
 13. Пеньковский Леон, дворянин Бельскаго уезда, в Костромскую губернию.
 14. Петровский Иван, дворянин Бельскаго уезда, дер. Брежинцы. В каторжную работу на заводах на 4 года.
 15. Пилишевич Ян, мещанин м. Хорощи Белостокскаго уезда.
 16. Пильцицкий Петр, дворянин Гродненской губернии, в Оренбургскую губернию.
 17. Пиотровский Феликс, неутвержденный герольдиею дворянин, Гродненской губернии Сокольскаго уезда. Казнен.
 18. Писанко Антон, Б. становой Пристав Сокольскаго уезда, кол. Секр., в Олонецкую губернию.
 19. Писанко Бонифаций, ксендз Гродненской губернии,в Томскую губернию.
 20. Писанко Карололина, дворянка Гродненской губернии, в Томскую губернию.
 21. Плавский Александр, дворянин Слонимскаго уезда. На поселение в более отдаленные места Сибири.
 22. Плавский Иван, дворянин Гродненского уезда. На житье в Сибирь.
 23. Плавский Иосиф, дворянин Слонимского уезда околицы Слоутичи. В каторжную работу.
 24. Плавский Юзеф, шляхтич Слонимскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 25. Подвысоцкий Никодим, дворянин Гродненской губернии, в Пензенскую губернию.
 26. Полоневич Эдуард, дворянин Волковыского уезда, ученик Новогрудской гимназии.
 27. Полуяновский Игнатий, шляхтич Гродненскаго уезда. В Сибирь на поселение.
 28. Полховский Владислав, дворянин Бресткого уезда. На житье в Тобольскую губ.
 29. Понсет-де-Сандон Собеслав, уездный врач Волковысскаго уезда, в Тобольскую губернию
 30. Понятовский Михаил, Кол. Секр., служил в Гродненской Казенной Палате, в Пензенскую губернию.
 31. Поплавский Матвей, дворянин Бельскаго уезда, в Пермскую губернию.
 32. Поплавский Яков, мещанин  г. Белостока. В арестантские роты.
 33. Почебут Михаил, дворянин Гродненскаго уезда. Умер.
 34. Почобут Люциан, дворянин Гродненской губернии, в Нижегородскую губернию.
 35. Пржитульский Иван, дворянин Бельскаго уезда, Гродненской губернии, в Костромскую губернию.
 36. Пугачевский Константин. Шляхтич. Казнен.
 37. Пусловский Тит, помещик Брестскаго уезда, Гродненской губернии, в Оренбургскую губернию.
 38. Пырский Адам, шляхтич Гродненской губернии. На житье в Тобольскую губ.

Р
 1. Радовицкий Густав, дворянин Кобринского уезда; имеет имение Дзятковичи в 36 верстах от Кобрина. В Сибирь на поселение.
 2. Радомский Иван, шляхтич Белостокскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 3. Раецкий Франц, в последнее время находился лекарским учеником при Белостокском уездном враче.
 4. Реклевский. Дворянин. Скрылся от розысков правительства.
 5. Ребиндер. Бывший студент. Скрылся от розысков правительства.
 6. Роговский Иван, шляхтич Белостокскаго уезда. Казнен.
 7. Родзевич Амалия, помещица Волковысскаго уезда, Гродненской губернии, в Тобольскую губернию.
 8. Родзевич Генрих, дворянин Гродненской губернии Волковыскаго уезда; служил в Канцелярии Предводителя дворянства. На житье в Тобольскую губ.
 9. Родзевич Станислав, дворянин, эконом имения Новодевятковичи Слонимского уезда.
 10. Родзишевский Ян, шляхтич Бельскаго уезда. На житье в Томскую губ.
 11. Розвадовский Антон, шляхтич Бельскаго уезда. В каторжную работу на заводах на 8 лет.
 12. Розенштейн Мордух, еврей г. Антополя Гродненской губернии. В Костромскую арестантскую роту на 2 года.
 13. Роицкий Франц. Был лекарским учеником при белостокском уездном враче. В Сибирь на поселение.
 14. Ромер Северин, помещик, б. Гродненский уездный Предводитель Дворян, в Тобольскую губернию.
 15. Ромер Теодора, жена его, назначена была в Казанскую; но пожелала отправиться с мужем в Тобольскую губернию.
 16. Рор Антон, Кол. Секр., секретарь Белостокскаго Городоваго Магистрата, Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 17. Рошкевич Гилярий, дворянин Слонимскаго уезда. На поселение в менее отдаленные места Сибири.
 18. Рудзинский Антон, мещанин г. Гродно.В Калужскую арестантскую роту на 3  года.
 19. Рудомино Осип, дворянин Кобринскаго уезда. В каторжную работу на заводах на 4 года.
 20. Рупинский Антон, дворянин Кобринскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.


С
 1. Савицкий Игнатий, двор. воспитанник Сокольскаго Егерскаго училища той же губернии, в Олонецкую губернию.
 2. Савошкевич Константин, Тит. Совет., в Томскую губернию.
 3. Сакович Ян, дворянин, Бельскаго уезда, занимал место члена в Управе Благочиния в г. Бельск. В каторжную работу.
 4. Самульский. Уроженец Гродненской губ. Скрылся от розысков Правительства.
 5. Самулинский Казимир, дворянин, бывший письмоводитель Мироваго Посредника 1-го участка. В каторжную работу.
 6. Саросек Юрий, чиновник Гродненской Палаты Госуд. Имуществ. Кол. Секр., в Пермскую губернию.
 7. Сбугемский. Уроженец Гродненской губ. Скрылся от розысков Правительства.
 8. Свежинский Станислав, отст. Поручик, в Оренбургскую губернию.
 9. Свежинский Станислав, помещик Гродненсклй губернии, в Пермскую губернию.
 10. Свидерский Антон, дворянин Пружанскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 11. Семирадский Феликс, мещанин м. Заблудова Белостокскаго уезда. В Калужскую арестантскую роту на 3 года.
 12. Сенкевич, бывший лесной стражник Гродненской губернии. Самульский. Уроженец Гродненской губ. Скрылся от розысков Правительства.
 13. Сержпутовский Иван, отст. Юнкер Старо-Ингерманландскаго полка, в Пермскую губернию.
 14. Сержпутовский Иософат, помещик Сокольскаго уезда, в Костромскую губернию.
 15. Сидорович Александр, ксендз Острожскаго костела, Бельскаго уезда, Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 16. Сидоровский Феликс, мещанин г. Белостока Гродненской губернии. В Рязанскую арестантскую роту на 3 года.
 17. Сикорский Адольф, дворянин Гродненской губернии, в Оренбургскую губернию.
 18. Сикорский Александр, дворянин Сокольскаго уезда; занимал должность смотрителя акцизного откупа в м. Суховоли. В каторжную работу.
 19. Синкевич Ромуальд, чиновник Гродненской Палаты Госуд. Имуществ. Кол. Секр., в Томскую губернию.
 20. Сискевич Казимир, мещанин м. Заблудова Белостокскаго уезда. В Рязанскую арестантскую роту на 3 года.
 21. Скивский Дерслав, дворянин Белостокскаго уезда, в Томскую губернию.
 22. Скробота Лукаш, сын отставнаго солдата, живущего в м. Селец графини Замойкой. В каторжную работу в рудниках на 12 лет.
 23. Славинский Александр, шляхтич Сокольскаго уезда деревни Дваржиска. На житье в Сибирь.
 24. Сливовский Александр, дворянин Бельскаго уезда, той же губернии, в Пермскую губернию.
 25. Слонимский Михаил, шляхтич Пружанскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 26. Снежко-Блоцкий Франц, чиновник Пружанскаго Земскаго суда. На поселение в менее отдаленные места Сибири.
 27. Снигурский Григорий, дворянин Кобринскаго уезда; постоянно проживал в м. Городце. На житье в Тобольскую губ.
 28. Соболевский Бронислав, помещик Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 29. Соболевский Михаил, дворянин Волковысскаго уезда, той же губернии, в Пермскую губернию.
 30. Соломон Август. Прусский подданный. Казнен.
 31. Сосулич Карл, отставной Штабс-Капитан, из дворян Волковыскаго уезда. В каторжную работу в крепостях Сибири на 12 лет.
 32. Сосулич Ксаверий, дворянин, служил в Волковысском уезде Гродненской губернии акцизном надзирателем. Имение Харошевичи того ж уезда. На житье в Сибирь.
 33. Средзинский Константин, управлявший имением Юхновщизна, Белостокскаго уезда, Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 34. Стабровский Люциян, дворянин Слонимскаго уезда; проживал в имении помещицы Пусловской. На житье в Томскую губ.
 35. Стадницкий, проживавший в Гродненской губернии, отст. Поруч, в Архангельскую губернию.
 36. Станишевская Каролина, помещица Гродненской губернии, в Олонецкую губернию.
 37. Станкевич, становой Пристав Волковысскаго уезда, в Казанскую губернию.
 38. Станкевич Иосиф, помещик имения Гвозницы Брестского уезда. На житье в Тобольскую губ.
 39. Статкевич Адам, мещанин Гродненской губернии. В Ярославскую арестантскую роту на 4 года.
 40. Статкевич Оттон, дворянин г. Кобрина. На поселение в более отдаленные места Сибири.
 41. Стемпковский Казимир, из дворян Гродненской губернии, проживал в Москве. На житье в Томскую губернию.
 42. Стержеминский Юлиан, дворянин Белостокскаго уезда, в Тобольскую губернию.
 43. Стефанович Игнатий, дворянин Кобринскаго уезда, в Пензенскую губернию.
 44. Стравинский (псевдоним Молоток). Служил в Великолуцком пехотном полку; уроженец Слонимского уезда, где имения его Ржепниче и Сератовщизна. Скрылся от розысков Правительства.
 45. Стравинский Иосиф, помещик Слонимскаго уезда, в Казанскую губернию.
 46. Стржалковский Станислав, дворянин Пружанскаго уезда, в Пензенскую губернию.
 47. Стржешинский Юстин. Дворянин Кобринского уезда, где у отца его имение Горманы. В рядовые с лишением дворянства.
 48. Стырпейко Антон, дворянин. В каторжную работу.
 49. Стычинский Юзеф, ямщик м. Сапоцкино. В Костромскую арестантскую роту на 3 года.
 50. Сулковский Апполинарий, дворянин Кобринскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 51. Сымонович Владислав, врач г. Слонима, Гродненской губернии, в Пермскую губернию.

Т
 1. Тарасевич Игнатий, дворянин  Белостокскаго уезда м. Королев-Мост. На житье в Томскую губ.
 2. Тарасович Владислав, Губ. Секр., в Томбовскую губернию.
 3. Твардовский Эдуард, дворянин; мировой посредник Волковысского уезда. На житье в Томскую губерн.
 4. Тельшевский Август, Слонимский врач Госуд. Имущ., в Оренбургскую губернию.
 5. Тельшевский Вандолин, дворянин Сокольскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 6. Терпиловский Осип, неутвержденный дворянин Гродненской губернии Брест-Литовскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 7. Толвинский Петр, шляхтич Бельскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 8. Толкин Доминик, депутат от дворянства Гродн. Кварт. Коммисии; Кол. Ассес., в Томскую губернию.
 9. Толочко Константин, дворянин Гродненского уезда, проживал в имении своего отца в деревне Толочках. В каторжную работу.
 10. Толочко Иван, помещик, имеет в Брестском уезде нераздельныя с двумя братьями имения: Раковицы, Перепеки и Челеев. На житье в Сибирь.
 11. Толочко Казимир, дворянин, канцелярский служитель Гродненскаго депутатскаго собрания; имеет нераздельное имение в Сокольском и Гродненском уездах. На каторжную работу.
 12. Толочко Михаил, из дворян Гродненского уезда. В рядовые с лишением дворянства.
 13. Томашевский Мартин, дворянин; стрелок  1-го Сокольскаго лесничества. На житье в Тобольскую губ.
 14. Томашевский Петр, отст. Губ. Секр., в Казанскую губернию.
 15. Траугуть, отставной инженер Подполковник, помещик Кобринскаго уезда. Казнен.
 16. Трембицкий Антон. Дворянин, служил помощником машиниста на станции Лаппы. В каторжную работу.
 17. Тржешковский Владислав, дворянин, проживал в м. Боцьках. Бельскаго уезда, Гродненской губернии, в Пермскую губернию.
 18. Турский Александр, дворянин, проживал в Слонимском уезде; был домашним учителем в имении Панском. На житье в Сибирь.
 19. Тыльман Стефан, мещанин м. Згорже. В Сибирь на поселение.

У
 1. Ушинская Юлия, жена Ушинского Войцеха, в Пермскую губернию.
 2. Ушинский Войцех, помещик Гродненской губернии, в Пермскую губернию.

Ф
 1. Фальковский Осип, дворянин Кобринскаго уезда, в Тобольскую губернию.

Х
 1. Ходакевич Викентий, дворянин Сокольскаго уезда. На житье  Томскую губ.
 2. Ходакевич Людвиг, дворянин Гродненскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 3. Ходаковский, помещик Волковыскаго уезда. На житье  Томскую губ.
 4. Ходкевич Ян, ксендз; проживал в Сокольском уезде. На поселение в более отдаленные места Сибири.
 5. Ходорович Игнатий, дворянин Бельскаго уезда, в Пензенскую губернию.
 6. Ходынецкий Павел, дворянин Гродненской губернии. На поселение в более отдаленные места Сибири.
 7. Хойновский Викентий, помещик Белостокскаго уезда, Гродненской губернии, в Пермскую губернию.


Ц
 1. Цильковский Филип, мещанин г. Слонима. В арестантские роты.
 2. Цытович Леонард, из дворян Гродненской губернии, проживал в Москве. На житье в Томскую губернию.

Ч
 1. Чарноцкий Павел, дворянин Пружанскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 2. Чепович Андрей, ксендз Мостовскаго прихода, в Оренбургскую губернию.
 3. Чудовский, отставной ротмистр Сумскаго гусарскаго полка, Гродненской губернии. Убит.

Ш
 1. Шадурский Людвиг, дворянин, сын помещика Волковыскаго уезда имения Хорошевичи. На поселение в менее отдаленные места Сибири.
 2. Шауман Иосиф, дворянин, Слонимского уезда; имение Катовищина, по показанию его, принадлежит жене. В каторжную работу.
 3. Швайковский Викентий, дворовый человек Брестскаго уезда.
 4. Шелкевич Петр, мещанин м. Заблудова Белостокскаго уезда. В Рязанскую арестантскую роту на 3 года.
 5. Шепетовская Елена, помещица Гродненской губернии, в Оренбургскую, если не пожелает следовать за мужем в Тобольскую губернию.
 6. Шидловский Адам, дворянин Сокольскаго уезда из околицы Бильвин. В каторжную работу.
 7. Шимковский Казимир, дворянин Брестского уезда, проживал в Вильно. В каторжную работу.
 8. Шмидт Адольф. Арендатор аптеки Адамовича в Гродно. На житье в Сибирь.
 9. Шмурло Иван, дворянин Волковыскаго уезда. На поселение в менее отдаленные места Сибири.
 10. Штарк Иван, отст. Кол. Ассес., б. редактор Гродненских губернских ведомостей, в Томскую губернию.
 11. Шукевич Райнольд, помещик Брестскаго уезда, где имеет имение Богач. В рядовые с лишением дворянства.
 12. Шумковский Алоизий, дворянин  Белостокскаго уезда. На житье в Томскую губ.

Э
 1. Эйсмонт Александр, дворянин Гродненскаго уезда, где имеет фольварок Корольсовщизну. Умер и потому освобожден от личной ответственности.
 2. Эйсмонт Станислав, отст. Кол. Секр., в Костромскую губернию.

Ю
 1. Юндзилл Валериан, помещик Слонимскаго уезда, Гродненской губернии, в Казанскую губернию.
 2. Юндзилл Константин, отставной ротмистр; из дворян Гродненской губернии. На житье в Томскую губ.
 3. Юндзилл Терезия, помещица Гродненской губернии, в Пензенскую губернию.
 4. Юндзилл Франц, помещик Слонимскаго уезда, Гродненской губернии.
 5. Юрцевич Александр, дворянин; аптекарский помощник. В каторжную работу, на заводах на 4 года.
 6. Юровский Михаил,  дворянин, помещик имения мыза Закщевчизна. В каторжную работу.
 7. Юшкевич Антон, дворянин Гродненской губернии, в Воронежскую губернию.
 8. Юшкевич Ксаверий, дворянин Гродненской губернии, в Воронежскую губернию.
 9. Юшкевич, бывший Секретарь Кобринскаго Полицкйскаго Управления.


Я
 1. Яворовский, Сокольский уездный стряпчий, Гродненской губернии, в Оренбургскую губернию.
 2. Яворовский Доминик, однодворец  Белостокскаго уезда деревни Роговки. В Сибирь на поселение.
 3. Яворовский Казимир, дворянин города Белостока; бывший младший врач Ковенской городской больницы. В каторжную работу в крепостях на 10 лет.
 4. Яворовский Мартин, дворянин Белькаго уезда. В рядовые с лишением дворянства.
 5. Яворский Викентий, однодворец Гродненской губернии. В Рязанскую арестантскую роту на 4 года.
 6. Яворский Матвей, шляхтич Белостокскаго уезда.
 7. Ягминь Павел, помещик Кобринскаго уезда, Гродненской губернии, в Новгородскую губернию.
 8. Ягшин Феликс, отставной штабс-ротмистр, проживал в Кобринском уезде, где отец его имеет имение Корсунь.
 9. Якимович Юлиан, дворянин Волковыскаго уезда.
 10. Якович Адольф, однодворец Кобринскаго уезда. Во Владимирскую арестантскую роту на 4 года.
 11. Янишевский Болеслав, помещик Брестскаго уезда, Гродненской губернии, в Пензенскую губернию.
 12. Янковский Ксаверий, проживавший в Гродно, золотых дел мастер, в Вологодскую губернию.
 13. Янович Иван, мещанин м. Заблудова Белостокскаго уезда. В Костромскую арестантскую роту на 3 года.
 14. Яновский Матвей, дворянин Сокольскаго уезда. На житье в Томскую губ.Янчевский Никодим, неутвержденный дворянин Гродненской губернии Брест-Литовскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 15. Ярославский Франц,  мещанин Белостокскаго уезда м. Хорощ.
 16. Ярошевский Ромуальд, Кобринскаго уезда дворянин. Проживал у родителей в деревне Лежатковичи Кобринскаго уезда.
 17. Яскловский Антон, помещик имения Бродятынь Брестскаго уезда. На житье в Тобольскую губ.
 18. Ящольт Аполинарий, дворянин  Белостокскаго уезда. В каторжную работу на заводах на 4 года.


Комментарии